წყლის ხარისხი
07/08/2017 7 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/08/2017 6 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/08/2017 5 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/08/2017 4 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/08/2017 3 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/08/2017 2 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/08/2017 1 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/07/2017 31 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/07/2017 30 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/07/2017 29 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/07/2017 28 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/07/2017 27 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/07/2017 26 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/07/2017 25 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/07/2017 24 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ