გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
28/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/09/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება