გადაუდებელი სამუშაოები
14/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/12/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/11/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება