გადაუდებელი სამუშაოები
14/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/09/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/08/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება