გადაუდებელი სამუშაოები
02/11/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/11/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/10/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება