გადაუდებელი სამუშაოები
11/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება