გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
21/07/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/07/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/07/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/07/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/07/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/07/2014 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება