გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
14/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/07/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/05/2013 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება