გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
10/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება