გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
01/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეუწყდება
26/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება