გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
22/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება