გადაუდებელი სამუშაოები
03/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება