გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
19/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება