გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
04/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება