გადაუდებელი სამუშაოები
17/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება