გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
17/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება