გადაუდებელი სამუშაოები
18/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/09/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება