გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
07/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება