გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
16/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/04/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება