გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
19/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება