გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
23/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება