გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
29/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/08/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება