გადაუდებელი სამუშაოები
10/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/05/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება