გადაუდებელი სამუშაოები
06/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/01/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება