გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
03/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/06/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება