გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
04/10/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/10/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/10/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/10/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/09/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება