გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
15/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/02/2021 თბილისი ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეუწყდება
01/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგებ შეუწყდა