გადაუდებელი სამუშაოები
17/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება