გადაუდებელი სამუშაოები
08/11/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/11/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/11/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/11/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/11/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/11/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/11/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/11/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/10/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/10/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/10/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/10/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/10/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/10/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/10/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება