გადაუდებელი სამუშაოები
25/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/04/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება