გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
02/03/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/03/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება