გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
24/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/07/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება