გადაუდებელი სამუშაოები
09/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება