გადაუდებელი სამუშაოები
08/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/08/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/07/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება