გადაუდებელი სამუშაოები
18/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/10/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება