გადაუდებელი სამუშაოები
21/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება