გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
04/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/05/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება