გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
30/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/07/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება