გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
16/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/01/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება