გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
17/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება