გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
28/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება