გადაუდებელი სამუშაოები
10/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/12/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/11/2018 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება