გადაუდებელი სამუშაოები
27/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება