გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
26/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/12/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება