გადაუდებელი სამუშაოები
16/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/06/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება