გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
02/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/02/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება