გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
12/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება