გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
13/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/06/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება