გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
09/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება