გადაუდებელი სამუშაოები
12/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/03/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/02/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება