გადაუდებელი სამუშაოები
20/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/04/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება