გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
22/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/02/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება