გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
29/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება