გადაუდებელი სამუშაოები
20/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეუწყდება
19/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/01/2019 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება