ობლიგაციების ემისია - აგვისტო 2015

 

ობლიგაციების ემისია – აგვისტო 2015


პირობები:

 

• ემიტენტი - შპს “ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“
• მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება – 2.6 მლნ. ლარი
• ობლიგაციების განთავსების თარიღი – 2015 წლის 17 აგვისტო
• ობლიგაციის ვადა – 2 წელი (განაღდების თარიღი: 2017 წლის 17 აგვისტო)
• ობლიგაციის ვალუტა – ლარი
• ერთი ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 1,000 (ერთი ათასი) ლარი
• საპროცენტო სარგებელი (კუპონი) – წლიური 14% ნომინალური ღირებულებიდან*
• სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ორჯერ
• შესყიდვების მინიმალური ოდენობა - 10 ობლიგაცია, 10,000 (ათი თასი) ლარი
• ობლიგაციის გასხვისება – მეორად ბაზარზე შესაძლებელი იქნება ობლიგაციების გასხვისება საბროკერო კომპანიის მეშვეობით. ობლიგაცია დაშვებულ იქნება სავაჭროდ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.
• განთავსების აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“

 

 

* საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებით დაბეგვრამდე. ობლიგაციების დაბეგვრის შესახებ დეტალებისთვის, გთხოვთ, იხილეთ პროსპექტი (თანდართული ფაილი, გვერდი - 82

 

 

  ობლიგაციების პროსპექტი

  ობლიგაციების  პრეზენტაცია აგვისტო 2015 – 2 წლიანი 5 მლნ ლარის ობლიგაციები

  შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის აუდირებული ფინანსური ანგარიში 2014

  საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება საბოლოო პროსპექტზე 18 აგვისტო 2015

  საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულება საერთაშორისო საიდენტიფიკაციო კოდის მინიჭების თაობაზე 20 აგვისტო 2015

 

 ობლიგაციებით დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ განთავსების აგენტს: სს „გალტ ენდ თაგარტი“ st@gt.ge  (+995 32) 2 44 46 58; 2 44 46 88