02.10.18 დღეს, 2 ოქტომბერს ბოდორნაჰესი საქართველოს ერთიან ენერგოსისტემაში ჩაერთო.
უკან დაბრუნება