წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


23/01/2023 23 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/01/2023 22 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/01/2023 21 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/01/2023 20 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/01/2023 19 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ