წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


01/07/2022 1 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/06/2022 30 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/06/2022 29 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/06/2022 28 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/06/2022 27 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ