წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


22/04/2020 22 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/04/2020 21 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/04/2020 20 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/04/2020 19 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/04/2020 18 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ