წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


10/08/2022 10 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/08/2022 9 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/08/2022 8 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/08/2022 7 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/08/2022 6 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ