წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


27/02/2023 27 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/02/2023 26 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/02/2023 25 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/02/2023 24 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/02/2023 23 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ