წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


05/08/2022 5 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/08/2022 4 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/08/2022 3 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/08/2022 2 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/08/2022 1 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ