წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


22/02/2023 22 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/02/2023 21 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/02/2023 20 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/02/2023 19 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/02/2023 18 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ