წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


31/07/2022 31 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/07/2022 30 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/07/2022 29 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/07/2022 28 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/07/2022 27 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ