წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


26/07/2022 26 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/07/2022 25 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/07/2022 24 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/07/2022 23 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/07/2022 22 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ