წყლის ხარისხი

06/06/2022 6 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 6 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 6 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


11/07/2022 11 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/07/2022 10 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/07/2022 9 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/07/2022 8 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/07/2022 7 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ