წყლის ხარისხი

08/06/2022 8 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 8 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 8 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


17/06/2022 17 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/06/2022 16 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/06/2022 15 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/06/2022 14 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/06/2022 13 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ