წყლის ხარისხი

14/06/2022 14 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 14 ივნისს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად, თბილისის მოსახლეობისთვის 2022 წლის 14 ივნისს, მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


17/06/2022 17 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/06/2022 16 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/06/2022 15 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/06/2022 13 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/06/2022 12 ივნისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ