წყლის ხარისხი

12/01/2020 12 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 12 იანვარს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს 

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად,  თბილისის მოსახლეობისთვის 2019 წლის 12 იანვარს მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს.


26/02/2020 26 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/02/2020 25 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/02/2020 24 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/02/2020 23 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/02/2020 22 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ