წყლის ხარისხი

08/03/2020 8 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ


დღეს, 8 მარტს, დედაქალაქის სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება ეროვნული სტანდარტის ნორმებს 

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ცენტრალური ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად,  თბილისის მოსახლეობისთვის 2020 წლის 8 მარტს მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ პარამეტრებს. 


06/10/2022 6 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/10/2022 5 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/10/2022 4 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/10/2022 3 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/10/2022 2 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ