წყლის ხარისხი
02/02/2022 2 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/02/2022 1 თებერვლის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/01/2022 31 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/01/2022 30 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/01/2022 29 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/01/2022 28 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/01/2022 27 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/01/2022 26 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/01/2022 25 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/01/2022 24 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/01/2022 23 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/01/2022 22 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/01/2022 21 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/01/2022 20 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/01/2022 19 იანვრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ