წყლის ხარისხი
13/11/2020 13 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/11/2020 12 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/11/2020 11 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/11/2020 10 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/11/2020 9 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/11/2020 8 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/11/2020 7 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/11/2020 6 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/11/2020 5 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/11/2020 4 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/11/2020 3 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/11/2020 2 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/11/2020 1 ნოემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
31/10/2020 31 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/10/2020 30 ოქტომბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ