წყლის ხარისხი
17/07/2020 17 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/07/2020 16 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/07/2020 15 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/07/2020 14 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/07/2020 13 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/07/2020 12 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/07/2020 11 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/07/2020 10 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/07/2020 9 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/07/2020 8 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/07/2020 7 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/07/2020 6 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/07/2020 5 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/07/2020 4 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/07/2020 3 ივლისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ