წყლის ხარისხი
27/08/2020 27 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/08/2020 26 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/08/2020 25 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/08/2020 24 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/08/2020 23 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/08/2020 22 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/08/2020 21 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/08/2020 20 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/08/2020 19 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/08/2020 18 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/08/2020 17 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/08/2020 16 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/08/2020 15 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/08/2020 14 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/08/2020 13 აგვისტოს მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ