წყლის ხარისხი
18/05/2020 18 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/05/2020 17 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/05/2020 16 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
15/05/2020 15 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
14/05/2020 14 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
13/05/2020 13 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/05/2020 12 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/05/2020 11 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/05/2020 10 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/05/2020 9 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/05/2020 8 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/05/2020 7 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/05/2020 6 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/05/2020 5 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/05/2020 4 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ