წყლის ხარისხი
13/03/2020 13 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
12/03/2020 12 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
11/03/2020 11 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
10/03/2020 10 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
09/03/2020 9 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
08/03/2020 8 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
07/03/2020 7 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
06/03/2020 6 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
05/03/2020 5 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
04/03/2020 4 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
03/03/2020 3 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/03/2020 2 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/03/2020 1 მარტის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ