წყლის ხარისხი
30/09/2020 30 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/09/2020 29 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/09/2020 28 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/09/2020 27 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/09/2020 26 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/09/2020 25 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/09/2020 24 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/09/2020 23 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/09/2020 22 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/09/2020 21 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/09/2020 20 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/09/2020 19 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
18/09/2020 18 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
17/09/2020 17 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
16/09/2020 16 სექტემბრის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ