გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
26/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/11/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება