გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
08/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/09/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება