წყლის ხარისხი
03/05/2020 3 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
02/05/2020 2 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
01/05/2020 1 მაისის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
30/04/2020 30 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
29/04/2020 29 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
28/04/2020 28 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
27/04/2020 27აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
26/04/2020 26 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
25/04/2020 25 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
24/04/2020 24 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
23/04/2020 23 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
22/04/2020 22 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
21/04/2020 21 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
20/04/2020 20 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ
19/04/2020 19 აპრილის მონაცემები წყლის ხარისხის შესახებ