შესყიდვები და ტენდერები
კონკურსი სამგორის საფილტრე სადგურის ტერიტორიაზე სალექრების პროექტირების შესყიდვის თაობაზე გამოქვეყნებულია 2017-09-13 ბოლო ვადა 2017-09-20

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს 005-BID-17 ერთ ლოტად - სამგორის საფილტრე სადგურის ტერიტორიაზე სალექრების პროექტირების შესყიდვის თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს.

  

1 ლოტი:  სამგორის საფილტრე სადგურის ტერიტორიაზე  სალექრების პროექტირება

 

  

აუცილებელი მოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 20 სექტემბერი 17:00 საათი,

შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი: გიორგი ფლიონაშვილი
ტელეფონი : 599 604 645

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1149); 593 182252

 

საკონტაქტო პირი: გიორგი ზაკალაშვილი
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: gzakalashvili.gwp.ge   

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1146); 577 588 111

 

კონკურსი პლანშეტების შესყიდვის თაობაზე გამოქვეყნებულია 2017-09-13 ბოლო ვადა 2017-09-22

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს 042-BID-17 ერთ ლოტად - პლანშეტების შესყიდვის თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს. 

 

1 ლოტი: პლანშეტების შესყიდვა

 

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 22 სექტემბერი 17:00 საათი,

შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი: არჩილ დოლმაზაშვილი
ტელეფონი : 591 122 221

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1149); 593 182252

 

 

კონკურსი რუსთავის წყლის ოფისის მიშენების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2017-09-07 ბოლო ვადა 2017-09-07

შპს „რუსთავის წყალი“ აცხადებს კონკურსს R-002-BID-17 ერთ  რუსთავის წყლის ოფისის მიშენების სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს.

1 ლოტი:   რუსთავის წყლის ოფისის მიშენების სამშენებლო სამუშაოები

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-             გაკოტრების პროცესში

-             ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 14 სექტემბერს 17:00 საათი,

შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი: თემურ ჯანელიძე
ტელეფონი : 591 405 840

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1149); 593 182252

 

 

კონკურსი სამშენებლო დეპარტამენტის შენობის სარემონტო (ფეიქრების ქ.) სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე გამოქვეყნებულია 2017-08-30 ბოლო ვადა 2017-08-30

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს 039-BID-17 ერთ ლოტად სამშენებლო დეპარტამენტის შენობის სარემონტო (ფეიქრების ქ.) სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს.

 

 

1 ლოტი:  სამშენებლო დეპარტამენტის შენობის სარემონტო (ფეიქრების ქ.) სამუშაოები

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-             გაკოტრების პროცესში

-             ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 14 სექტემბერი 17:00 საათი,

შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი: ბონდო ღავთაძე
ტელეფონი : 591 128 821

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1149); 593 182252

 

 

კონკურსი სამგორის საფილტრი სადგურის მკვებავი კაბელების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე გამოქვეყნებულია 2017-08-22 ბოლო ვადა 2017-09-01

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს 038-BID-17 ერთ ლოტად,  სამგორის საფილტრი სადგურის მკვებავი კაბელების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს.

 

 1 ლოტი:  სამგორის საფილტრი სადგურის მკვებავი კაბელების შეძენა-მონტაჟი

 

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 1 სექტემბერი 17:00 საათი,

შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი: გიორგი ჩხარტიშვილი
ტელეფონი : 599 10 55 61

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1149); 593 182252

 

 

კონკურსი სთორიჯის SSD დისკების შესყიდვის თაობაზე გამოქვეყნებულია 2017-08-21 ბოლო ვადა 2017-09-01

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს 037-BID-17 ერთ ლოტად  სთორიჯის SSD დისკების შესყიდვის თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს.

  

1 ლოტი: სთორიჯის SSD დისკები

 

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 1 სექტემბერი 17:00 საათი,

შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი: არჩილ დოლმაზაშვილი
ტელეფონი : 591 122 221

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1149); 593 182252

 

 

კონკურსი ღრმაღელის სს-ში #2 სუფთა წყლის რეზერვუარის გადახურვის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე გამოქვეყნებულია 2017-08-16 ბოლო ვადა 2017-08-23

შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს კონკურსს 035-BID-17 ერთ ლოტად

კონკურსი ღრმაღელის სს-ში #2 სუფთა წყლის რეზერვუარის გადახურვის კაპიტალური სარემონტო სამუშაოების  შესყიდვის თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს. 

 

1 ლოტი:  ღრმაღელის სს-ში #2 სუფთა წყლის რეზერვუარის გადახურვის კაპიტალური რემონტი

 

 აუცილებელი მოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 23 აგვისტო 17:00 საათი,

შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი: გიორგი ფლიონაშვილი
ტელეფონი : 599 604 645

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1149); 593 182252

 

 

კონკურსი გამაძლიერებელი სატუმბოებისთვის სიხშირული რეგულატორების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე გამოქვეყნებულია 2017-08-16 ბოლო ვადა 2017-08-23

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ აცხადებს კონკურსს 036-BID-17  გამაძლიერებელი სატუმბოებისათვის სიხშირული რეგულატორების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვის თაობაზე და მონაწილეობის მისაღებად იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს.

 

1 ლოტი:   გამაძლიერებელი სატუმბოებისთვის სიხშირული რეგულატორების შეძენა-მონტაჟის სამუშაოები

 

  

აუცილებელი მოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2017 წლის 23 აგვისტო 17:00 საათი,

შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი: გია მაღრაძე
ტელეფონი : 595 676 739

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ფცქიალაძე
შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი"
მის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: iptskialadze@gwp.ge

ტელეფონი: +(995 322) 931111 (1149); 593 182252

 

თანამშრომლობა

meteo.gov.ge