გადაუდებელი სამუშაოები მცხეთა
09/01/2022
21/07/2021 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/07/2021 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/04/2021
28/03/2021 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/03/2021 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/01/2021 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/01/2021 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/01/2021 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/01/2021 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/12/2020 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/12/2020 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/12/2020 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/12/2020 მცხეთის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
NEWS