ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დადგენილების საჯაროდ გამოცხადება 2024 წელი