ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებზე მიღებული დადგენილებების საჯარო გამოცხადება


საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 57-ე მუხლის, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 268-ე მუხლის მე-9 პუნქტის და 273-ე მუხლის, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 29 დეკემბის #54 დადგენილების მე-10 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების თანახმად ჯივიპის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეებზე მიღებული დადგენილება მხარეს ფოსტის მეშვეობით ეგზავნება დადგენილების გამოტანიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.

იმ შემთხვევაში თუ დადგენილების ჩაბარება ადრესატისთვის სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა (დადგენილება ფოსტის მეშვეობით მხარესთან იგზავნება ორჯერ), მაშინ დადგენილება საჯაროდ განთავსდება კომპანიის ვებგვერდზე და ჩაბარებულად ჩაითვლება მისი საჯაროდ განთავსებიდან მე-3 დღეს.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში აღნიშნული ცვლილება ძალაში შევიდა 2019 წლის 24 ოქტომბრიდან.

PDF - დოკუმენტის გახსნისას გთხოვთ პაროლის ველში მიუთითოთ ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადი ნომერი, იურიდიული პირის შემთხვევაში საიდენტიფიკაციო ნომერი. (საიდენტიფიკაციო ნომრის არარსებობის შემთხვევაში მიუთითეთ დადგენილების ნომერი).

gwp დადგენილება - შპს "მოლი პლიუსი" 2022-12-20
gwp დადგენილება - შპს "ექსპრესს რითეილი" 2022-12-20
gwp დადგენილება - ფ/პ როლანდ შინდელიშვილი 2022-12-08
gwp დადგენილება - ფ/პ ნათელა ურუმაშვილი 2022-12-01
rwc დადგენილება - ფ/პ ქაიმინ ჭუანგ 2022-11-30
rwc დადგენილება - შპს ბაზალტ ფაიბერი 2022-11-30
gwp დადგენილება - ფ/პ ლაშა თედორაძე 2022-11-29
gwp დადგენილება - შპს "გუგასი" 2022-11-28
gwp დადგენილება - შპს "გმს ჯგუფი" 2022-11-17
gwp დადგენილება - შპს "საქართველო" 2022-10-26
gwp დადგენილება - შპს "გრანუმი" 2022-10-26
gwp დადგენილება - შპს "თბფ" 2022-10-25
gwp დადგენილება - ფ/პ ირინე ხორხელი 2022-10-25
gwp დადგენილება - ი/მ მჰდ იაჰია ალ ბეტარ 2022-10-25
gwp დადგენილება - შპს ფრიმენი 2022-10-25
gwp დადგენილება - შპს "მაგი" 2022-10-13
gwp დადგენილება - ი/მ რიჩარდ მაიკლ უელსი 2022-10-13
gwp დადგენილება - ფ/პ თათია გერგედავა 2022-10-13
gwp დადგენილება - შპს "ნიუ ჰაუს" 2022-10-12
gwp დადგენილება - ფ/პ გიორგი ბახტაძე 2022-10-12
gwp დადგენილება - შპს "ნიუ ლაიფი" 2022-10-10
gwp დადგენილება - ფ/პ მევლუდ გოგოლაშვილი 2022-10-10
gwp დადგენილება - ფ/პ ემზარ გოგრიჭიანი 2022-10-10
gwp დადგენილება - ი/მ გოჩა ხატიაშვილი 2022-09-23
gwp დადგენილება - შპს "ნებო" 2022-09-23
gwp დადგენილება - ფ/პ ანა სამხარაძე 2022-09-23
gwp დადგენილება - შპს "ვაზი მგალობლიშვილი" 2022-09-22
gwp დადგენილება - ფ/პ ნათია ნარსავიძე 2022-09-01
gwp დადგენილება - შპს 2022-08-29
gwp დადგენილება - შპს "ენსი გრუპ" 2022-08-19
gwp დადგენილება - შპს "კიოსკ ჯორჯია" 2022-08-19
gwp დადგენილება - შპს "პუულ 53" 2022-08-19
gwp დადგენილება - შპს ნიუ ნალი 2022-08-15
gwp დადგენილება - ფ/პ ნათია ბოლქვაძე 2022-08-03
gwp დადგენილება - ფ/პ პაატა სირაძე 2022-08-03
gwp დადგენილება - ფ/პ გიორგი ხუროშვილი 2022-08-03
gwp დადგენილება - შპს „ნიკა 1“ 2022-08-03
gwp დადგენილება - შპს "თი-ისთეით &მარდიელი" 2022-07-12
gwp დადგენილება - შპს "სექტორი 7" 2022-07-12
gwp დადგენილება - შპს „გურია“ 2022-07-01
gwp დადგენილება - ფ/პ ვიქტორია ბაკურია 2022-06-29
gwp დადგენილება - შპს "გრინ როკი" 2022-06-29
gwp დადგენილება - ფ/პ ლევან ქუბრიაშვილი 2022-06-29
gwp დადგენილება - ფ/პ გიორგი ქოქაშვილი 2022-06-15
gwp დადგენილება - შპს "ქართუ-უნივერსალი" 2022-06-15
rwc დადგენილება - ფ/პ ელმურაზ კამბაროვი 2022-04-18
rwc დადგენილება - შპს "ჯ.დ. გრუპი" 2022-04-13