მართვის სისტემის პოლიტიკა

 

 

მართვის სისტემის პოლიტიკა

 

 

მართვის სისტემის პოლიტიკა განსაზღვრავს სახელმძღვანელო პრინციპებს შემდეგი მიმართულებებით:

ხარისხი, გარემოს დაცვა, ენერგიის მოხმარება, შრომის უსაფრთხოება, ინოვაციები და ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვა, ლაბორატორიული კვლევები.

 

მართვის პოლიტიკა თავის მხრივ მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს:

წყლის სრული ციკლის მართვას, წყლის ხარისხის კონტროლის ლაბორატორიების საქმიანობას, წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის პროექტირებასა და მშენებლობას, ასევე ჰიდრავლიკური სამუშაოების განხორციელებას.

მართვის სისტემის პოლიტიკის მიზანია დანერგოს საუკეთესო პრაქტიკა, სამუშაოების შესრულების მუდმივი გაუმჯობესების გზით.

 

 

File:PDF file icon.svg - Wikipedia   მართვის სისტემის პოლიტიკა