შესყიდვები და ტენდერები
კონკურსი ბეჟანიშვილისა და მუხურას ქუჩებზე წყალსადენისა და წყალარინების ქსელების მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-14 ბოლო ვადა 2019-08-14

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს082-BID-19ბეჟანიშვილისადამუხურასქუჩებზეწყალსადენისადაწყალარინებისქსელებისმოწყობისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიბეჟანიშვილისადამუხურასქუჩებზეწყალსადენისადაწყალარინებისქსელებისმოწყობისმომსახურეობისშესყიდვაზე

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 20აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

აკაკი ნიკოლაიშვილი, მობ: +995 595 08 97 73, E-mail: anikolaishvili@gwp.ge

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ისან-სამგორის რაიონში წყალსადენისა და წყალარინების ქსელების მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-14 ბოლო ვადა 2019-08-14

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს083-BID-19 ისან-სამგორისრაიონშიწყალსადენისადაწყალარინებისქსელებისმოწყობისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიისან-სამგორისრაიონშიწყალსადენისადაწყალარინებისქსელებისმოწყობისმომსახურეობისშესყიდვაზე

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 20აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

კონსტანტინე დაუშვილი, მობ: +995 577 07 19 97, E-mail: kdaushvili@gwp.ge

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ციხისძირის III ჩიხისა და IV გასავალის წყალსადენის ქსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-14 ბოლო ვადა 2019-08-14

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს084-BID-19 ციხისძირის III ჩიხისადა IV გასავალისწყალსადენისქსელისმოწყობისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიციხისძირის III ჩიხისადა IV გასავალისწყალსადენისქსელისმოწყობისმომსახურეობისშესყიდვაზე

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 20აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

კონსტანტინე დაუშვილი, მობ: +995 577 07 19 97, E-mail: kdaushvili@gwp.ge

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ვარაზისხევისა და ფალიაშვილის ქუჩებზე წყალარინების ქსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-14 ბოლო ვადა 2019-08-14

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს085-BID-19 ვარაზისხევისადაფალიაშვილისქუჩებზეწყალარინებისქსელისმოწყობისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსივარაზისხევისადაფალიაშვილისქუჩებზეწყალარინებისქსელისმოწყობისმომსახურეობისშესყიდვაზე

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 20აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

ლევან თაფლაძე, მობ: +995 595 99 91 55, E-mail: ltapladze@gwp.ge

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი სოფელ ტაბახმელაში, კვინიტაძის ქუჩაზე ზედა ნაკვეთების წყალმომარაგების, წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობა მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-14 ბოლო ვადა 2019-08-14

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს080-BID-19ერთლოტადსოფელტაბახმელაში, კვინიტაძისქუჩაზეზედანაკვეთებისწყალმომარაგების, წნევისგამაძლიერებელისატუმბოსადგურისმოწყობამომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსისოფელტაბახმელაში, კვინიტაძისქუჩაზეზედანაკვეთებისწყალმომარაგების, წნევისგამაძლიერებელისატუმბოსადგურისმოწყობამომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 20 აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ორთაჭალაში წყალსადენისა და წყალარინების ქსელების რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-05 ბოლო ვადა 2019-08-05

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს061-BID-19ერთლოტადორთაჭალაში წყალსადენისადაწყალარინებისქსელებისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიორთაჭალაშიწყალსადენისადაწყალარინებისქსელებისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის9 აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი პატარა ტბის მიმდ. D=600მმ-იანი წყალსატარის დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-05 ბოლო ვადა 2019-08-05

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს078-BID-19ერთლოტადპატარატბისმიმდ. D=600მმ-იანიწყალსატარისდაზიანებულიმონაკვეთისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიპატარატბისმიმდ. D=600მმ-იანიწყალსატარისდაზიანებულიმონაკვეთისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 9 აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი წყალსადენისა და წყალარინების ქსელების რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-05 ბოლო ვადა 2019-08-05

 

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს076-BID-19ერთლოტადწყალსადენისადაწყალარინებისქსელებისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიწყალსადენისადაწყალარინებისქსელებისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 9 აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ცაბაძის ქუჩის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-05 ბოლო ვადა 2019-08-05

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს074-BID-19ერთლოტადკონკურსიცაბაძისქუჩისწყალსადენისქსელისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიცაბაძისქუჩისწყალსადენისქსელისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის9 აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ჟინვალჰესის ტურბინების დისკური საკეტების მართვის სისტემების რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-05 ბოლო ვადა 2019-08-05

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს073-BID-19ერთლოტადჟინვალჰესისტურბინებისდისკურისაკეტებისმართვისსისტემებისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

 

ლოტი N1: კონკურსიჟინვალჰესისტურბინებისდისკურისაკეტებისმართვისსისტემებისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის20აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

დავით არაბული: +995 591 400 276, darabuli@gwp.ge
ზურაბ მაისაშვილი: +995 591 400 279, zmaisashvili@gwp.ge

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge  

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

კონკურსი ნუცუბიძის IV მ/რ_ში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-05 ბოლო ვადა 2019-08-05

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს075-BID-19ერთლოტადნუცუბიძის IV /_შიწყალსადენისქსელისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსინუცუბიძის IV /_შიწყალსადენისქსელისრეაბილიტაციისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის7 აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ღრმაღელის 900მმ-იანი მაგისტრალური წყალდენის გადაერთებითი სამუშაოების მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-05 ბოლო ვადა 2019-08-05

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს044-BID-19ერთლოტადღრმაღელის 900მმ-იანიმაგისტრალურიწყალდენისგადაერთებითისამუშაოებისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიN044-BID-19ღრმაღელის 900მმ-იანიმაგისტრალურიწყალდენისგადაერთებითისამუშაოებისმომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 7 აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის III ეტაპის მომსახურების შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-08-05 ბოლო ვადა 2019-08-05

შპსჯორჯიანუოთერენდფაუერიაცხადებსკონკურსს079-BID-19ერთლოტადჯორჯბუშისქუჩაზეკანალიზაციისქსელისრეაბილიტაციის III ეტაპისმომსახურებისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიჯორჯბუშისქუჩაზეკანალიზაციისქსელისრეაბილიტაციის III ეტაპისმომსახურებისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

 1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-              გაკოტრების პროცესში

-              ლიკვიდაციის პროცესში

 1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა 2019 წლის 7 აგვისტო 17:00 საათი

შემდეგმისამართზემის.: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადებისმიწოდებისფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ფ.მონპერეს და მიმდებარე ქუჩებს განაშენიანებისათვის წყალსადენის ქსელის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-07-29 ბოლო ვადა 2019-07-05

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს კონკურსს № 081-BID-19 ერთ ლოტად ფ. მონპერეს და მიმდებარე ქუჩებს განაშენიანებისათვის წყალსადენის ქსელის მომსახურეობის შესყიდვაზე

ლოტი N1: კონკურსი ფ. მონპერეს და მიმდებარე ქუჩებს განაშენიანებისათვის წყალსადენის ქსელის მომსახურეობის შესყიდვაზე


აუცილებელი მოთხოვნები:
1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:
- გაკოტრების პროცესში
- ლიკვიდაციის პროცესში
2. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.


წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 5 აგვისტო 17:00 საათი
შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა: დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:
გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

შესყიდვების წარმომადგენელი:


საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

კონკურსი სოფელ ტაბახმელაში, კვინიტაძის ქუჩაზე ზედა ნაკვეთების წყალმომარაგების, წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობა მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-07-26 ბოლო ვადა 2019-07-02

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს კონკურსს № 080-BID-19 ერთ ლოტად სოფელ ტაბახმელაში, კვინიტაძის ქუჩაზე ზედა ნაკვეთების წყალმომარაგების, წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობა მომსახურეობის შესყიდვაზე

ლოტი N1: კონკურსი სოფელ ტაბახმელაში, კვინიტაძის ქუჩაზე ზედა ნაკვეთების წყალმომარაგების, წნევის გამაძლიერებელი სატუმბო სადგურის მოწყობა მომსახურეობის შესყიდვაზე

აუცილებელი მოთხოვნები:
1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:
- გაკოტრების პროცესში
- ლიკვიდაციის პროცესში
2. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.


წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 2 აგვისტო 17:00 საათი
შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა: დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:
გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

შესყიდვების წარმომადგენელი:


საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

კონკურსი ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის II ეტაპის მომსახურების შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-07-25 ბოლო ვადა 2019-07-31

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერ აცხადებს კონკურსს № 079-BID-19 ერთ ლოტად ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის II ეტაპის მომსახურების შესყიდვაზე

ლოტი N1: კონკურსი ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის II ეტაპის მომსახურების შესყიდვაზე

აუცილებელი მოთხოვნები:
1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:
- გაკოტრების პროცესში
- ლიკვიდაციის პროცესში
2. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.


წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 31 ივლისი 17:00 საათი
შემდეგ მისამართზე მის.: თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა: დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:
გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

შესყიდვების წარმომადგენელი:


საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

თანამშრომლობა

meteo.gov.ge