შესყიდვები და ტენდერები
კონკურსი ქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან უსახელო ქუჩამდე) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის მომსახურეობის გამოქვეყნებულია 2020-08-14 ბოლო ვადა 2020-08-14

შპს„რუსთავის წყალი“აცხადებსკონკურსსR-002-BID-20გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან უსახელო ქუჩამდე) წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის მომსახურეობისშესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსიქ. რუსთავში, გაგარინის ქუჩის მიმდებარედ (კოსტავას ქუჩიდან უსახელო ქუჩამდე) წყალსადენის ქსელის   რეაბილიტაციის მომსახურეობისშესყიდვაზე

 

აუცილებელიმოთხოვნები:

  1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-             გაკოტრების პროცესში

-             ლიკვიდაციის პროცესში

  1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთანდაკავშირებულიდამატებითინფორმაციაშეგიძლიათიხილოთwww.tenders.ge -ზე  ანმოითხოვოთ ქვემოთმითითებულელექტრონულმისამართზე.

 

 

წინადადებისმიწოდებისსაბოლოოვადაა - 2020 წლის18 აგვისტო 17:00 საათი

შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე:  www.tenders.ge


საკონტაქტოინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ქავთარაძე, მობ: +995 599 88 36 82, E-mail: gkavtaradze@gwp.ge

 

შესყიდვებისწარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: მარიამ სილაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10

ელ. ფოსტა: msilagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 599 72 30 03

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ვაკე-საბურთალოს რაიონში წყალარინებისა და წყალსადენის ქსელების რეაბილიტაციის მომსახურების შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2020-08-05 ბოლო ვადა 2020-08-12

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს კონკურსს027-BID-20 ვაკე-საბურთალოს რაიონში წყალარინებისა და წყალსადენის ქსელების რეაბილიტაციის მომსახურების შესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსი ვაკე-საბურთალოს რაიონში წყალარინებისა და წყალსადენის ქსელების რეაბილიტაციის მომსახურების შესყიდვაზე

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

  1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-               გაკოტრების პროცესში

-               ლიკვიდაციის პროცესში

  1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონუ ლმისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა - 2020 წლის 12 აგვისტო 17:00 საათი

შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე:  www.tenders.ge


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვების წარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: მარიამ სილაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10

ელ. ფოსტა: msilagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 599 72 30 03

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ნუცუბიძის მე-4 მ/რ-ში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის მომსახურების შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2020-07-30 ბოლო ვადა 2020-08-06

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებსკონკურსს026-BID-20 ნუცუბიძის მე-4 მკ/რ-ში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის მომსახურების შესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსი ნუცუბიძის მე-4 მკ/რ-ში წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის მომსახურების შესყიდვაზე

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

  1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

  • გაკოტრების პროცესში
  • ლიკვიდაციის პროცესში


  1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებითი ნფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოოვ ადაა - 2020 წლის 6 აგვისტო 16:00 საათი

შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე:  www.tenders.ge


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

გიორგი ვეშაპიძე, მობ: +995 595 33 93 30, E-mail: gveshapidze@gwp.ge

 

შესყიდვების წარმომადგენელი:

 

 

საკონტაქტო პირი: მარიამ სილაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10

ელ. ფოსტა: msilagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 599 72 30 03

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

თანამშრომლობა

meteo.gov.ge