შესყიდვები და ტენდერები
კონკურსი სოფელ შინდისში მოქალაქეთა ნაკვეთებისათვის წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-04-16 ბოლო ვადა 2019-04-30

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს კონკურსს №027-BID-1ერთ ლოტად სოფელ შინდისში მოქალაქეთა ნაკვეთებისთვის წყალსადენის გარექსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე

 

 

ლოტი N1: კონკურსი სოფელ შინდისში მოქ. შ. ვალიშვილის და სხვების ნაკვეთებისათვის წყალსადენის გარე ქსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

  1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-               გაკოტრების პროცესში

-               ლიკვიდაციის პროცესში

  1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონუ ლმისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 3აპრილი 17:00 საათი

შემდეგ მისამართზე: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ხიზანიშვილი-ვეკუას ქუჩების რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

აკაკი ნიკოლაიშვილი, მობ: 599 98 13 13, E-mail: anikolaishvili@gwp.ge

 

შესყიდვების წარმომადგენელი:

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

 

კონკურსი სოფელ კვესეთის წყალსადენის ქსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-04-16 ბოლო ვადა 2019-04-30

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს კონკურსს028-BID-19ერთ ლოტად კონკურსი სოფელ კვესეთის წყალსადენის ქსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე

 

ლოტი N1: კონკურსი სოფელ კვესეთის წყალსადენის ქსელის მოწყობის მომსახურების შესყიდვაზე

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

  1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-               გაკოტრების პროცესში

-               ლიკვიდაციის პროცესში

  1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებითი ნფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 30აპრილი 17:00 საათი

შემდეგ მისამართზე: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ხიზანიშვილი-ვეკუას ქუჩების რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

აკაკი ნიკოლაიშვილი, მობ: 599 98 13 13, E-mail: anikolaishvili@gwp.ge

 

შესყიდვების წარმომადგენელი:

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

 

 

კონკურსი კანალიზაციისა და წყალსადენის ქსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-04-16 ბოლო ვადა 2019-04-23

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს კონკურსს029-BID-1სამ ლოტად კანალიზაციის და წყალსადენის ქსელის მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე

 

 

ლოტი N1: ვეკუას ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

ლოტი N2: ვეკუას ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია

ლოტი N3: ხიზანიშვილის ქუჩაზე წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

  1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-               გაკოტრების პროცესში

-               ლიკვიდაციის პროცესში

  1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებითი ნფორმაცია შეგიძლია თიხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთმითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 23 აპრილი 17:00 საათი

შემდეგ მისამართზე: თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).

 


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ხიზანიშვილი-ვეკუას ქუჩების რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

აკაკი ნიკოლაიშვილი, მობ: 599 98 13 13, E-mail: anikolaishvili@gwp.ge

 

შესყიდვების წარმომადგენელი:

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

კონკურსი ჟინვალჰესში წყალგამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-04-15 ბოლო ვადა 2019-04-24

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს კონკურსს025-BID-1ერთ ლოტად ჟინვალჰესში წყალგამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვის თაობაზე

 

 

ლოტი N1: კონკურსი ჟინვალჰესში წყალგამყვანი გვირაბის რეაბილიტაციის მომსახურეობის შესყიდვა

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

  1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-               გაკოტრების პროცესში

-               ლიკვიდაციის პროცესში

  1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამარ თზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2019 წლის24 აპრილი 17:00 საათი

შემდეგ მისამართზე : თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია:

 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

ზაზა მირცხულავა, მობ: 595132929, zmirtskhulava@gwp.ge

 

შესყიდვები სწარმომადგენელი:  

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge  

ტელ.: +995 322 931111 (1145)

 

 

 

კონკურსი ჟინვალჰესში ჭაურის გაბურღვა-მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე გამოქვეყნებულია 2019-04-08 ბოლო ვადა 2019-04-17

შპსჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერიაცხადებს კონკურსს017-BID-1ერთ ლოტად კონკურსი ჟინვალჰესში ჭაურის გაბურღვა-მოწყობის მომსახურეობის შესყიდვაზე

  

 

ლოტი N1: ჟინვალჰესში ჭაურის გაბურღვა-მოწყობის მომსახურეობა

 

აუცილებელი მოთხოვნები:

  1. წინადადების წარდგენისას მონაწილე არ უნდა იყოს:

-               გაკოტრების პროცესში

-               ლიკვიდაციის პროცესში

  1. მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 3-წლიანი გამოცდილება. ლოტი უნდა იყოს შევსებული სრულად

 

კონკურსთან დაკავშირებული დამატებითი ნფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ www.tenders.ge -ზე  ან მოითხოვოთ ქვემოთ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

 

 

წინადადების მიწოდების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 17 აპრილი 17:00 საათი

შემდეგ მისამართზე : თბილისი, კოსტავას I  შესახვევი, 33
წინადადების მიწოდების ფორმა:  დახურული კონვერტი თანდართული კომპაქტ-დისკით (CD).


საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:

დავით არაბული: 591 400 276, darabuli@gwp.ge

 

შესყიდვების წარმომადგენელი: 

საკონტაქტო პირი: ნინო ძიძიგური

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ndzidziguri@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 555 16 72 92

 

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge  

ტელ.: +995 322 931111 (1145);

 

 

 

თანამშრომლობა

meteo.gov.ge