ვაკანსიები
კომპანია ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ადამიანური კაპიტალის განვითარების დეპარტამენტი მუდმივად ზრუნავს მოიზიდოს მაღალკვალიფიციური კადრები და შეინარჩუნოს არსებული საუკეთესო თანამშრომლები, რადგან ადამიანები ქმნიან კომპანიის წარმატებულ მომავალს
ვაკანსია ხარჯთაღმრიცხველის პოზიციაზე გამოქვეყნებულია 2020-11-11 ბოლო ვადა 2020-11-27

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი  აცხადებს ვაკანსიას ხარჯთაღმრიცხველის პოზიციაზე


ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 

 • პროექტის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით;
 • მონაწილეობა ხარჯთაღრიცხვების ექსპერტიზისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებაში;
 • დეფექტური აქტების, სარემონტო სამუშაოების უწყისების და დამუშავებული პროექტების საფუძველზე ობიექტის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო, სარემონტო და სამონტაჟო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა ლოკალურ-რესურსული, კრებსითი მეთოდებისა და მოქმედი ნორმატიული აქტების გამოყენებით;
 • პროექტის განხორციელების საჭირო სამშენებლო სამუშაოების და მასალების საბაზრო ფასების დადგენა და შესაბამის ბაზაში აღრიცხვა
 • სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაბამისობის (ფასი, მოცულობა, და ა.შ.) დადგენა და ანალიზი;
 • პროექტის ტექნიკური დოკუმენტაციის მოწესრიგება;
 • საპროექტო ნახაზების საფუძველზე მასალათა სპეციფიკაციების შემოწმება;
 • შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და მასალების რაოდენობის განსაზღვრა;
 • ფაქტიურად მიმდინარე დანახარჯების ხარჯთაღრიცხვასთან შედარება;
 • დეფექტური აქტების შედგენა;
 • ობიექტის სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულების განსაზღვრა;
 • საინჟინრო ნახაზების საფუძველზე მასალათა სპეციფიკაციების შემოწმება და განსაზღვრა.

 

 


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

 •  უმაღლესი განათლება სამშენებლო/საინჟინრო მიმართულებით;
 •  სახრარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის გამოცდილება;
 •  ხარჯთაღრიცხვის ფორმების, ფორმა 2-ების მომზადების ცოდნა;
 •  სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების ცოდნა;
 •  დეფექტური აქტების, სარემონტო სამუშაოების უწყისების შედგენის წესების ცოდნა.

 

 

პიროვნული მახასიათებლები:

 

 •  ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 •  სტრესულ სიტუაციებში ადექვატური მოქმედების უნარი;
 •  გუნდში მუშაობის უნარი;
 •  მაღალი პასუხისმგებლობა, ორგანიზებულობა და დისციპლინირებულობა;
 •  შრომისმოყვარეობა და შედეგებზე ორიენტირებულობა.

 


დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge არა უგვიანეს 2020 წლის 27 ნოემბრისა

 

გთხოვთ, საგანში ("subject") მიუთითოთ პოზიცია, რომელზეც აგზავნით განაცხადს წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმა ხართ შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები 1 წლის განმავლობაში.

 

 

 

ვაკანსია ტექნიკური ზედამხედველობის სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოქვეყნებულია 2020-11-03 ბოლო ვადა 2020-11-15

    

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი  აცხადებს ვაკანსიას ტექნიკური ზედამხედველობის სპეციალისტის თანამდებობაზე.  

 

მოვალეობა/პასუხისმგებლობა:

•სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებაზე ტექნიკური ზედამხედველობა;

•კაპიტალური მშენებლობის გეგმების შესრულების მიმდინარეობის, სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების ხარისხის და აგრეთვე, გამოსაყენებელი მასალების, ნაკეთობებისა და კონსტრუქციების ხარისხის კონტროლი;

•ინსტრუქციების, წესებისა და ნორმების მოთხოვნების დაცვა სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას;

•ტექნიკურ სამუშაოებში დაფიქსირებული დარღვევის გამოვლენა;

•სამუშაო ობიექტებზე რეგულარული ვიზიტების წარმოება და პროცესზე დაკვირვება;

•დარღვევების, გადახრების ოპერატიული აღმოფხვრის ინიცირება შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით;

•დაფიქსირებული და აღმოფხვრილი გადახრების შესახებ პერიოდული ანგარიშის  მომზადება;

•პერიოდული რეკომენდაციის მომზადება შიდა და გარე შემსრულებლების მუშაობის ხარისხის ასამაღლებლად;

•დამკვეთის სახელით სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისა და კონტრაქტორი სამშენებლო ორგანიზაციებისგან დასრულებული ობიექტების მიღება-ჩაბარების კონტროლი;

•დასრულებული სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოებისა და ობიექტების ტექნიკური მიღება - ჩაბარება, აუცილებელი ტექნიკური დოკუმენტაციის გაფორმება;

•ავარიების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება განმეორებითი ავარიების თავიდან ასაცილებლად.

 

 

მოთხოვნები:

•უმაღლესი  ან პროფესიული ტექნიკური განათლება (სასურველია სამშენებლო, საპროექტო, წყალომარაგება, წყალარინების მიმართულებით);

•მშენებლობაზე ტექნიკური ზედამხედველობის  სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილებით;   

•სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებული დადგენილებები, განკარგულებები, ბრძანებები, მეთოდური და ნორმატიული მასალების ცოდნა;

•საწარმოს ტექნიკური განვითარების პერსპექტივების ცოდნა;

•სამშენებლო ნორმებისა და წესების ცოდნა;

•დასრულებული ობიექტების მიღება-ჩაბარების წესი და მათი ხარისხის კონტროლის მეთოდების ცოდნა;

•სასურველია უცხო ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული;

•კომპუტერული პროგრამის MS Office სრულყოფილი ცოდნა;

•შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებული ნორმატიული დოკუმენტებისა და მეთოდური მასალების გამოყენების ცოდნა;

 

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2020 წლის  15 ნოემბრისა.

 

გთხოვთ,  საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადს წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. 

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმა ხართ შპს ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა დაამუშაოს და შეინახოს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები 1 წლის განმავლობაში.

 

 

 

 

   

,,ჯორჯიანუოთერენდფაუერიწამყვანიკომპანიასაქართველოსწყალმომარაგებისბაზარზე, რომლისმიზანიახარისხიან, უსაფრთხოდასაიმედოწყალმომარაგებითთბილისისადამისიშემოგარენის  უზრუნველყოფააცხადებსვაკანსიასტექნიკური ზედამხედველობის სპეციალისტის თანამდებობაზე. 

მოვალეობა/პასუხისმგებლობა:

 

·         სამშენებლო - სამონტაჟოსამუშაოებისშესრულებაზე ტექნიკური ზედამხედველობა;

·         კაპიტალურიმშენებლობისგეგმებისშესრულებისმიმდინარეობის, სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების ხარისხის და აგრეთვე, გამოსაყენებელი მასალების, ნაკეთობებისა და კონსტრუქციების ხარისხის კონტროლი;

·         ინსტრუქციების, წესებისადანორმებისმოთხოვნებისდაცვასამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას;

·         ტექნიკურსამუშაოებშიდაფიქსირებული დარღვევის გამოვლენა;

·         სამუშაო ობიექტებზე რეგულარული ვიზიტების წარმოება და პროცესზე დაკვირვება;

·         დარღვევების, გადახრების ოპერატიული აღმოფხვრის ინიცირება შესაბამისი სამსახურების მეშვეობით;

·         დაფიქსირებული და აღმოფხვრილი გადახრების შესახებ პერიოდული ანგარიშის  მომზადება;

·         პერიოდული რეკომენდაციის მომზადება შიდა და გარე შემსრულებლების მუშაობის ხარისხის ასამაღლებლად;

·         დამკვეთისსახელითსამშენებლო - სამონტაჟოსამუშაოებისშესრულებისადაკონტრაქტორისამშენებლოორგანიზაციებისგანდასრულებულიობიექტებისმიღება-ჩაბარებისკონტროლი;

·         დასრულებულისამშენებლო - სამონტაჟოსამუშაოებისადაობიექტებისტექნიკურიმიღება - ჩაბარება, აუცილებელიტექნიკურიდოკუმენტაციისგაფორმება;

·         ავარიებისანალიზიდარეკომენდაციებისშემუშავებაგანმეორებითიავარიებისთავიდანასაცილებლად.

 

 

მოთხოვნები:

 

·         უმაღლესი  ან პროფესიული ტექნიკური განათლება (სასურველია სამშენებლო, საპროექტო, წყალომარაგება, წყალარინების მიმართულებით);

·         მშენებლობაზე ტექნიკური ზედამხედველობის  სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილებით;  

·         სამშენებლო - სამონტაჟოსამუშაოებისშესრულებასთან დაკავშირებული დადგენილებები, განკარგულებები, ბრძანებები, მეთოდური და ნორმატიული მასალების ცოდნა;

·         საწარმოს ტექნიკური განვითარების პერსპექტივების ცოდნა;

·         სამშენებლო ნორმებისა და წესების ცოდნა;

·         დასრულებული ობიექტების მიღება-ჩაბარების წესი და მათი ხარისხის კონტროლის მეთოდების ცოდნა;

·         სასურველია უცხო ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული;

·         კომპუტერული პროგრამის MS Office სრულყოფილი ცოდნა;

·         შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებული ნორმატიული დოკუმენტებისა და მეთოდური მასალების გამოყენების ცოდნა;

 

 

 

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2020 წლის  15 ნოემბრისა.

 

გთხოვთ,  საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადსწინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმახართშპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოსთქვენსშესახებპერსონალურიმონაცემები 1 წლისგანმავლობაში.

 

 

 

 

 

თანამშრომლობა

meteo.gov.ge