ვაკანსიები
კომპანია ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ადამიანური კაპიტალის განვითარების დეპარტამენტი მუდმივად ზრუნავს მოიზიდოს მაღალკვალიფიციური კადრები და შეინარჩუნოს არსებული საუკეთესო თანამშრომლები, რადგან ადამიანები ქმნიან კომპანიის წარმატებულ მომავალს
ვაკანსია მომხმარებელთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე გამოქვეყნებულია 2022-08-02 ბოლო ვადა 2022-08-31

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას მომხმარებელთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე.  

 

ძირითადი პასუხისმგებლობა:

 • მომხმარებელთან ურთიერთობის მიმართულების - როგორც ცხელი ხაზის, ასევე მომხმარებელთან ურთიერთობის სამსახურის მუშაობის სრული ციკლის მართვა: მუდმივი ინფორმირებულობა სამუშო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ;
 • დეპარტამენტის პოლიტიკის და პროცესების მუდმივი სრულყოფა, კომპანიის მისიის, მიზნების და ბიზნესის სპეციფიკის შესაბამისად;
 • მიმართულების მართვის თანამედროვე მეთოდოლოგიისა და პრაქტიკის შესწავლა, მენეჯმენტისთვის განსახილველად წარდგენა და კომპანიაში დანერგვა;
 • მომხმარებლისთვის დროული და ხარისხიანი მომსახურების გაწევის უზრუნველყოფა მომსახურების საუკეთესო სტანდარტების სრული დაცვით;
 • მომხმარებლის განცხადებასა და შეკითხვებზე სრულყოფილი პასუხების მომზადების უზრუნველყოფა კომპანიის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან მჭიდრო თანამშრომლობით;
 • ღონისძიებების გატარება შესაძლო პრობლემური სიტუაციების პრევენციისთვის; პრობლემების იდენტიფიცირების შემთხვევაში მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება; შედეგების ანალიზი;
 • პერსონალის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის რეგულარული მონიტორინგი,  შედეგების ანალიზი, სუსტი მხარეების გამოვლენა და ღონისძიებების გატარება მათ აღმოსაფხვრელად; შესაბამისი ანგარიშების მომზადება;
 • მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის ინიცირება, დაგეგმვა, კოორდინაცია და შესრულების მონიტორინგი;
 • დაქვემდებარებული პერსონალის მართვა:
  • პერსონალის უზრუნველყოფა ადგილზე სწავლებით/ სასწავლო პროგრამებში ჩართვა;
  • კომპანიაში დანერგილი ახალი ინსტრუქციების, ნორმატიული აქტების, მეთოდოლოგიის გაცნობა;
  • შესრულებული სამუშაოს შეფასება;
  • მუდმივი ზრუნვა დაქვემდებარებული პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.
  • დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ პერიოდული ანგარიშების მომზადება.

 

 

საკვალიფიკაციომოთხოვნები:

 

 • უმაღლესი განათლება ბიზნესის ადმინისტრირების ან სოციალური მეცნიერებების დარგში;
 • მომხმარებლებთან ურთიერთობის სფეროში, მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა; ERP პროგრამში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.

 

აუცილებელიუნარ-ჩვევები:

 

 • ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაციის ძლიერი უნარ-ჩვევები;
 • ინტერპერსონალური და მომხმარებელთან ურთერთობის ძლიერი უნარ-ჩვევები;
 • ორგანიზებულობა და შედეგებზე ორიენტირებულობა;
 • ძლიერი ანალიტიკური და პრობლემების გადაჭრის უნარ-ჩვევები;
 • გუნდის ფორმირების და მართვის, ლიდერული უნარ-ჩვევები.

 

 

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისმართზე: recruitment@gwp.ge არა უგვიანეს 2022 წლის 31 აგვისტოსი.

გთხოვთ, ელექტრონული ფოსტის საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება. დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან.

 

CV-ს გამოგზავნით  თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმა  ხართშპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოსთქვენსშესახებპერსონალურიმონაცემები 1   წლის  განმავლობაში.

ვაკანსია ტრანსპორტის მიმართულების ანალიტიკოსის თანამდებობაზე გამოქვეყნებულია 2022-07-18 ბოლო ვადა 2022-08-05

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას ტრანსპორტის მიმართულების ანალიტიკოსის თანამდებობაზე . 

ძირთადი მოვალეობები:

 • ERP- სისტემაში მუშაობა
  • საინვესტიციო დოკუმენტების შექმნა
  • სერვისების აღრიცხვა და პროგრამული გატარებები
  • შესყიდვის მოთხოვნების (Ppurchase Rrequest) შექმნა და სისტემაში გატარება/აღრიცხვა/რეპორტინგი
  • თანამშრომელთა ნამუშევარი საათების ანალიზი, რეპორტინგი და პროგრამაში გატარება
  • წერილების მომზადბა, დოკუმენტბრუნვის კოტროლი და სისტემაში გატარება/აღრიცხვა.
 • თითოეულ სატრანსპორტო საშუალებაზე რეპორტინგის/ანალიტიკის წარმოება;
  • პროექტი (შესრულებული სამუშობის ტიპი)
  • ნამუშევარი საათები
  • განვილი კილომეტრაჟი
  • მოხმარებული საწვავის ანალიზი
 • მოხმარებული საწვავის მიმართულებებისა და პროექტების მიხედვით აღრიცხვა;
 • ზემოთ ხსენებული ინფორმაციის დამუშოვება, რეპორტების წარმოება;
 • მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე წინადადებების ინიცირება ხარჯების ოპტიმიზაციისთვის.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება/დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი სასურველია ბიზნესის ადმოინისტრირების, ეკონომიკის მიმართულებით;
 • მონაცემთა დამუშავების გამოცდილება;
 • MS Excel მაღალ დონეზე ცოდნა.

 

უნარ-ჩვევები:

 • კარგი ციფრული უნარ-ჩვევები;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • გუნდურობა.

 

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2022 წლის 5 აგვისტოსა.

 

გთხოვთ,  საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადსწინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმა ხართ შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემები  1 წლის განმავლობაში.

 

ვაკანსია პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე გამოქვეყნებულია 2022-07-18 ბოლო ვადა 2022-08-12

  

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ვაკანსიას პროექტის მენეჯერის თანამდებობაზე. 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ბიუჯეტით დამტკიცებული პროექტების ERP სისტემის პროექტების მოდულში რეგისტრაცია, საბოლოო ხარჯთაღრიცხვის და სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის ასახვა;
 • პროექტისათვის აუცილებელი მარაგების/მომსახურების შესყიდვის მოთხოვნების რეგისტრაცია;
 • კონტრაქტორისათვის სამუშაოების დაწყების დავალების მიცემა და მართვა;
 • პროექტის შესრულებისას სანებართვო საკითხების მართვა;
 • პროექტზე გაცემული და გახარჯული მარაგების მონიტორინგი;
 • პროექტებში ცვლილების შეტანის აუცილებლობის შემთხვევაში ადგილზე დამკვეთის, პროექტის ავტორისა და ზედამხედველის მოწვევა;
 • პროექტებში ცვლილების შეტანის დადასტურების შემთხვევაში, ახალი შესყიდვის მოთხოვნის გენერირება და ცვლილების დოკუმენტაციაში ასახვა;
 • პროექტის მიმდინარეობისას ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისათვის ინფორმაციის გაზიარება და რეაგირება მათ წინაშე წარმოქმნილ პრობლემაზე;
 • სამშენებლო დოკუმენტაციის მონიტორინგი;
 • საშემსრულებლო ნახაზების შესრულების მონიტორინგი (Shapefile);
 • პროექტის დასრულების/ჩაბარების კომისიური უზრუნველყოფა;
 • პროექტის ვაიბერის ჩატის მართვა;
 • პროექტის განხორციელების პროცედურის ზედმიწევნით ცოდნა და მისით მოქმედება;
 • რეპოტინგის განხორციელება უშუალო ხელძღვანელთან და დაინტერესებულ მხარეებთან.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება, ბიზნესის მართვის ან/და სამშენებლო მიმართულებით;
 • მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება  პროექტების მართვის მიმართულებით;
 • საველე პირობებში მუშობის მზაობა;
 • მენეჯერული აღრიცხვისა და ანგარიშგების პრინციპები;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • რეპორტების მომზადების გამოცდილება;
 • რუსული და ინგლისური ენების ცოდნა;
 • ERP პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად.

 

პიროვნული მახასიათებლები:

 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • დროული და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;
 • ახალ გარემოსთან ადაპტაციის უნარი;
 • გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარი;
 • კომუნიკაციის და მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • პასუხისმგებლობის გრძნობა, ორგანიზებულობა, დეტალებზე ორიენტირებულობა, პუნქტუალურობა.

 

 

 

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2022  წლის  12 აგვისტოსი

 

გთხოვთ,  საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადსწინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმახართშპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოსთქვენსშესახებპერსონალურიმონაცემები 1 წლისგანმავლობაში.

ვაკანსია შესყიდვების სპეციალისტის თანამდებობაზე გამოქვეყნებულია 2022-07-15 ბოლო ვადა 2022-08-05

 

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი  აცხადებს ვაკანსიას შესყიდვების სპეციალისტის თანამდებობაზე. 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • შესყიდვის სრული ციკლის მართვა მოთხოვნის მიღებიდან პროდუქციის/მომსახურების მიწოდებამდე;
 • შესყიდვის მოთხოვნების დამუშავება, საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი შეთანხმება დამკვეთ დეპარტამენტთან შესყიდვის სწორად და ხარისხიანად შესრულების მიზნით;
 • ახალი ნომენკლატურის შექმნაში მონაწილეობა;   
 • მიმწოდებლების ბაზრის კვლევა და ალტერნატიული შემოთავაზებების მოძიება;
 • მომწოდებლებთან მოლაპარაკების წარმოება შესყიდვის პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე;
 • შესყიდვის პროცესში დანაზოგის იდენტიფიცირება, განხორციელება და შესაბამისი ანგარიშის წარმოება;
 • სატენდერო კომიტეტისთვის საჭირო მასალის მომზადება და მიწოდება;
 • შესყიდვის ხელშეკრულებების მომზადება და უფლებამოსილი პირების მხრიდან ხელმოწერის უზრუნველყოფა;
 • შეკვეთის მომზადება, მომწოდებლებთან გაგზავნა და საქონლის/მომსახურების  მოწოდების კონტროლი;
 • მომწოდებლებთან პრობლემურ საკითხებზე ურთიერთობა და გადაჭრის საუკეთესო გზის იდენტიფიცირება;
 • იმპორტირებული საქონლის განბაჟების პროცედურების წარმართვა და საჭიროების შემთხვევაში ტვირთის საბაჟოდან ტრანსპორტირების ორგანიზება;
 • შეყიდვებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების, დოკუმენტაციის, კორესპონდენციის, მათ შორის სატენდერო დოკუმენტაციის მართვა;
 • რეგულარული ანგარიშების მომზადება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება, ბიზნეს ადმინისტრირების ან ეკონომიკის მიმართულებით;
 • არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება შესყიდვების სფეროში;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • ERP-ის პროგრამაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად;
 • ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა;
 • სასურველია პროექტების მართვის გამოცდილება.

პიროვნული მახასიათებლები:

 • ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
 • გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარი;
 • ახალ გარემოებებთან  სწრაფად ადაპტაციის უნარი;
 • კომუნიკაციის და მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • დროული და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების უნარი;
 • პასუხისმგებლიანი, ორგანიზებული, პუნქტუალური და შედეგებზე ორიენტირებული.

 

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2022 წლის 5 აგვისტოსი.

 

გთხოვთ,  საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადსწინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმახართშპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოსთქვენსშესახებპერსონალურიმონაცემები 1 წლისგანმავლობაში.

 

ანაზღაურებადი სტაჟირება შესყიდვების დეპარტამენტში გამოქვეყნებულია 2022-07-15 ბოლო ვადა 2022-08-05

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი აცხადებს ანაზღაურებად სტაჟირებას შესყიდვების დეპარტამენტში

სტაჟირების ხანგრძლივობა: 3 თვე

სტაჟირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში განვიხილავთ სტაჟიორთან გრძლელვადიან თანანამშრომლობას

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • სატრანსპორტო მიმართულების შესყიდვების სრული ციკლის ადმინისტრაციული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
 • მონაწილეობა ახალი ნომენკლატურის შექმნაში;   
 • კომპანიის ERP სისტემაში შესყიდვებთან დაკავშირებული  ოპერაციების შესრულება;
 • შეყიდვებთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების, დოკუმენტაციის, კორესპონდენციის მართვა;
 • მონაწილეობა მიმწოდებლების ბაზრის კვლევაში;
 • ხელშეკრულებებზე უფლებამოსილი პირების მხრიდან ხელმოწერის მიღების უზრუნველყოფა;
 • საქონლის/მომსახურების  მოწოდების ვადების კონტროლი;
 • შესყიდვებთან დაკავშირებული სტატისტიკის, ანალიტიკის და რეპორტების წარმოება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება/დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი, ბიზნეს ადმინისტრირების ან ეკონომიკის მიმართულებით;
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.

პიროვნული მახასიათებლები:

 • სწრაფად ათვისების უნარი;
 • ახალ გარემოებებთან  სწრაფად ადაპტაციის უნარი;
 • გუნდში მუშაობის უნარი;
 • კომუნიკაციის ძლიერი უნარ-ჩვევბი უნარი;
 • პასუხისმგებლიანი, ორგანიზებული, პუნქტუალური და შედეგებზე ორიენტირებული.

 

დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოგზავნოთ CV შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: recruitment@gwp.ge  არა უგვიანეს 2022 წლის 5 ივლისისა.

 

გთხოვთ,  საგანში ("subject")  მიუთითოთ პოზიცია,  რომელზეც აგზავნით განაცხადსწინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება.

 

CV-ს გამოგზავნით თქვენ ადასტურებთ რომ თანახმახართშპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა" დაამუშაოს და შეინახოსთქვენსშესახებპერსონალურიმონაცემები 1 წლისგანმავლობაში.

 

თანამშრომლობა