გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
28/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
26/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
25/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
24/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
23/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/01/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება