გადაუდებელი სამუშაოები
23/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
22/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
21/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/10/2020 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება