გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
15/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/08/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება