გადაუდებელი სამუშაოები
21/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
20/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
19/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
18/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
14/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/11/2017 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება