გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
18/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
17/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
16/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
15/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
13/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
12/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
11/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
10/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/05/2022 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება