დირექტორატი
...

არჩილ გაჩეჩილაძე

გენერალური დირექტორი

ვრცლად

...

გიორგი ვახტანგიშვილი

ფინანსური დირექტორი

ვრცლად

...

ეკატერინე ბერიძე

კომუნიკაციისა და კორპორაციული მომსახურების დირექტორი

ვრცლად

...

ლუკა ჩაჩიბაია

ოპერაციების მართვის დირექტორი

ვრცლად

...

ირაკლი ბაბუხადია

კომერციული დირექტორი

ვრცლად