დირექტორატი
...

გიორგი ცხადაძე

გენერალური დირექტორი

ვრცლად

...

ეკატერინე ბერიძე

კომუნიკაციისა და კორპორაციული მომსახურების დირექტორი

ვრცლად

...

მამუკა კიკალიშვილი

დირექტორი ოპერაციული მართვის დარგში

ვრცლად

...

გიორგი ვახტანგიშვილი

ფინანსური დირექტორი

ვრცლად

...

ირაკლი ბაბუხადია

კომერციული დირექტორი

ვრცლად