გადაუდებელი სამუშაოები - რუსთავი
  • რუსთავი, კონსტიტუციის ქ. გას. N 3 წყალმომარაგების ქსელზე დაზიანების გამო 7/24/2024 20:15 დან 7/24/2024 22:15 საათამდე წყალმომარაგება შეუწყდება:
    ბარათაშვილის N 17.19.19ა.21ა.23ა. კონსტიტუცის N 22ა.24ა.18.20. კონსტიტუციის გასასვლელი.