რუსთავის წყალი

კომპანია "რუსთავის წყალი”

რუსთავის წყალი, რუსთავის და გარდაბნის მოსახლეობას, ორგანიზაციებს და კომერციულ ობიექტებს ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფს.

 

რუსთავის წყალი ქალაქ რუსთავში, გარდაბანსა და მარნეულში 53 408 აბონენტს, მათ შორის ორგანიაზაციებსა და კომერციულ ობიექტებს ემსახურება. 

 

 

რუსთავის წყლის ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია სასმელი წყლის მონიტორინგს უწყვეტ რეჟიმში ახორციელებს.