გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

 
ბოდორნას არსებულ წყალსაცავზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი       

 

შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი’’ ბოდორნის არსებულ წყალსაცავზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია  

 

შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი’’ თეთრიხევის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაცია     

 

შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი’’ ჟინვალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაცია     

 

შპს ,,საგურამო ენერჯი” 4.4 მგვტ სიმძლავრის საგურამო ჰესის მშენებლობა და ექსპლუატაცია    

 

შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობა“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის საქმიანობა