გადაუდებელი სამუშაოები - თბილისი
10/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
09/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
08/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
07/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
06/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
05/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
04/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
03/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
02/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
01/04/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
31/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
30/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
29/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
28/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეეზღუდება
27/03/2021 თბილისის ზოგიერთ ქუჩას წყალმომარაგება შეუწყდება